U potrazi za Ivom Malecom

Što se tematskog pristupa tiče, stručnjaci u Malecovoj glazbi pronalaze neke arhetipove nacionalnoga porijekla, ni on sam ih ne poriče, ali bježi strogo od toga da (ga) se zatvara u „nacionalni tor“ (još manje, ili nikako, u nacionalistički), gdje bi izgubio duh univerzalizma, važan u njegovoj filozofiji glazbe i poimanja svijeta. „Osnovno pitanje“, govorio je na tu temu, „nije nacionalnost jezika nego univerzalnost misli“. U onome što je kvalificirao na semantički poznati način, kao „nacionalni jezik“, nije vidio „jamstvo legitimiteta umjetničkoga djela“. Njegova je arhitektura nacionalno-univerzalno čvrsta i jasna: najprije Leoš Janaček, tek onda Čeh. Nije o tome imao nikakvih dvojbi: „Nacionalno je ono što je univerzalno, inače je provincijalno“. Tako je mislio i toga se dosljedno držao i kad se radilo o „teškom pitanju“ njegova odnosa s Hrvatskom i prema Hrvatskoj, a napose njegova mjesta u hrvatskoj glazbi i hrvatskoj kulturi. Razlikovao je Ivo Malec dvije razine svoje pripadnosti i vlastitoga identiteta. „Realnost moje pozicije“, tumačio je na osnovi dugoga iskustva i s jakim i jasnim uvjerenjem, „stavlja me u red francuskih skladatelja hrvatskoga porijekla; ljubav je druga stvar, ona je na hrvatskoj strani!”
Mirko Galić

129,00 Kn 103,20 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Talačka kriza

U tekstovima o književnosti, koji su vrlo često literarizirani, ali faktografski zahvaćaju i knjževnopovijesne i teorijske aspekte fenomena (pa tako susrećemo autore kao što su: Sloterdijk, Barthes, Lipovetzky, Vattimo, Agamben, Žižek, Cioran itd.) Čegec često poseže za komparatističkom sintezom, podjednako kada govori o pojedinim autorima i kada situira određene literarne tendencije, odnosno poetičke perspektive.

Kada je pak riječ o tekstovima koji se bave kulturnim fenomenima, uglavnom negativnim, Čegecova sklonost ironiji i sarkazmu dolazi do punog izražaja i pokazuje svu besmislenost projekcija koje neprestano vraćaju na početak, poništavajući svaku ideju kontinuiteta. Po njemu je, naime, novi početak nužan, ali tako da se prethodno poslože svi kvalitetni prinosi, da se – makar i mehanički – stvori slika kontinuiteta da bi se zaustavilo tapkanje u mjestu.

Miroslav Mićanović

129,00 Kn 103,20 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Tajni van Gogh. Motiv i razlozi

 

Ova knjiga istražuje složeni sloj tajni i ključeva za tumačenje, skrivenih u van Goghovim slikama i biografiji, uvodi nova gledišta na slikarov život te postavlja temelje za interpretaciju ikonografije unutar njegova djela. Polazeći od slikarove biografije knjiga donosi:

-prethodno neistraženu interpretaciju završne prepirke s Gauguinom;

-opis sudbonosne uloge koju je odigrala Rachel, „jeune fille“ iz Arlesa koja je radila u Rue des Récolletts, u posljednjim godinama slikarova života;

-tumačenje Théove uloge u stišavanju skandala vezanog uz amputaciju uha 23. prosinca i Gauguinovo uhićenje koje je potom uslijedilo.

Autor potkrepljuje svoju tezu nizom detalja u van Goghovim djelima, njegovim pismima te ponovnim proučavanjem dobro poznatih događaja iz njegova života. Usporedbom biografskih činjenica s psihološkim izvorištima djela postavlja novu tezu u knjizi Tajni van Gogh. Motiv i razlozi , koja će biti iznimno zanimljiva širokom krugu čitatelja.

99,00 Kn 79,20 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Ratni dnevnik Pava Urbana

Godina izdanja: 2016
Cijena: 99 kn
Broj stranica: 81
Broširano, šivano

 

Ono što Ratni dnevnik Pava Urbana čini drugačijim upravo je beskompromisna iskrenost u bilježenju stvarnosti. Možda i zbog te gotovo bolne iskrenosti forma dnevnika prelazi u mnogu intimniju formu, ispovjednu, u ljubavno pismo djevojci koja je tisućama kilometara daleko, te se čini da zabilješke moraju biti što iskrenije i što preciznije kako bi upravo njoj bile što autentičnije.

U konačnici, zapis je to o zastrašujućoj stvarnosti u kojoj pisac dnevnika čezne za ljubavlju i blizinom One koje tu nema.

Dubravka Vrgoč

99,00 Kn 79,20 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Teme i motivi hrvatske fotografije

Godina izdanja: 2016 Cijena: 129 kn Broj stranica: 143 broširano, šivano

 

Danas više nikomu ne pada na pamet da tzv. dokumentarnost Atgetovih fotografija smatra mjerilom vrijednosti. Ma koliko se kritika fotografije čvrsto držala nekih svojih interpretacijskih načela koja gotovo u pravilu opisuju ono što se na slici vidi, malo tko bi fotografiju Miljenka Horvata povezao s poetikom protokonceptualne skupine Gorgona, Franju Pommera s ozračjem bidermajera u Hrvatskoj, Tošu Dabca s Metro-Goldwin-Mayerom ili Mia Vesovića s duhom šezdeset osme. Tu se negdje i krije ključ razumijevanja fotografske slike koju medij proizvodi analognim ili digitalnim automatizmom, bez veze s konceptualizmom, bidermajerom, filmskom industrijom ili šezdeset osmom, odnosno s mnogo širim kontekstom od onog što ga medij može pružiti.

Ovdje se dakle napušta “kužniˮ medij, koji već ozbiljno prijeti zagađenju opće vizualne kulture, a prije negoli se krug dioramskog iluzionizma zatvori, valja preispitati koordinate koje ga određuju. Cilj je ove knjige i njezine opsežne bibliografije da promišljanje o statusu fotografske slike danas obogate još jednim ekološkim prilogom.

129,00 Kn 103,20 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Imperfekt

110,00 Kn 99,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Sarajevski atentat

Sarajevski atentat prvi je roman Georgesa Pereca. Napisao ga je 1957, u dobi od dvadeset i jedne godine. Prvi put objavljen je u Parizu 2016. zahvaljujući uredniku biblioteke “La librairie du XXIe siècle” Mauriceu Olenderu, te Perecovoj sestrični Eli Bienennfeld, koja je nakon njgove smrti skrbila za njegova autorska prava. Ujedno je to i posljednje Perecovo integralno djelo koje je postumno valjalo objaviti, iako u ostavštini ima još mnogo fragmentarnih zapisa.

119,00 Kn 107,10 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Kristalno vrijeme

Kristalno vrijeme, po autorovim riječima ”dokument o duši”, autobiografski je roman napisan u obliku dnevnika, u kojemu se pisac uz suočavanje sa sadašnjicom retrospektivno vraća u različita razdoblja svog života. Razmišlja o bolesti i starosti, o svojim suvremenicima, slovenskim književnicima, o rodnom gradu Baselu i djetinjstvu u Švicarskoj, o proživljenim danima na selu u Dolenjskoj te u samom središtu Ljubljane, o svom pisanju, snovima i suživotu s prirodom, o Bogu, o vjerskim obredima i vječnosti, o stvaralaštvu i odgojnom poslu u Pionirskom domu, gdje je vodio književnu radionicu za djecu i tinejdžere, te s osobitim poštovanjem i zahvalnošću o svojim životnim suputnicama. Svojim tankoćutnim i nadasve iskrenim promišljanjem događaja i ljudi otkriva začudno i neponovljivo visprepletanje slučajnosti i nužnosti koje su ga značajno oblikovale i trajno obilježile. Svoja sjećanja i promišljanja završava kristalno jasnom rečenicom: ”Zrelost je sve”.
Božidar Brezniščak Bagola

149,00 Kn 134,10 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Knifer

Godine 1990. u časopisu Oko objavljuje kratku priču „Povest o Kazimiru Maljeviču
(Tübingenski zapis o Juliju Kniferu)“, a ubrzo mu posvećuje i knjigu u kojoj je (uz
dugački razgovor kojeg vode dok Knifer površine svojih slika premazuje slojevima
bijele boje) sabrao svoja razmišljanja o njegovu stvaralaštvu.

129,00 Kn 116,10 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Fotografije kraja

Knjiga priča Senka Karuze Fotografije kraja snažno govori o nesigurnosti i prividima
svijeta u kojem žive njezin pripovjedač i njegov čitatelj. Svijeta koji ima mjeru otoka,
njegove izgubljenosti i beznađa, naslonjenosti na šutnju, ali i onoga što zaokuplja
naša tijela, naše živote u istodobnoj okruženosti i otvorenosti. Boreći se s
nemogućim, živeći od iznenadnih uvida i nestvarnih prizora – od djetinjstva, od
nježnog i robusnog pamćenja do iščekivane sreće i uništenja – njezin autor,
protagonist i lik, piše baladu o svemoći, o bijegu i povratku, o sebi i o drugome.
Pripovjedački kozmos Senka Karuze građen je od uzbudljivosti lijepih rečenica i
njihove prošlosti, od onoga što se voljelo i što se po putu promijenilo, izmjestilo i
izgubilo.
Miroslav Mićanović

99,00 Kn 89,10 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Rukopis igle

70,00 Kn 63,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Bijela vrata

Rukopis Mateje Jurčević odlikuje neobična konceptualna uređenost te snažna načitanost uz tako dobrodošlu, a mladim pjesnicima ne suviše pripadajuću, jezičnu eleganciju. Komprimirana misao, malih, ali snažnih pomaka, u čvrsto organiziranom tijelu pjesme, svjedoči o talentu opremljenom dobrim uzorima, načitanoj mladoj pjesničkoj osobnosti koja na pragu tek dvadeset i prve godine života manifestira suverenost vlastitog pjesničkog koncepta i hrabrost koja odlikuje mnogo zrelije pjesničke glasove.
Ivica Prtenjača

70,00 Kn 63,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Početne koordinate

Knjiga Početne koordinate čvrsto je koncipirana i iznimno dobro izvedena poetska zbirka. Njome se autorica upušta u avanturu promišljanja i ispisivanja događaja i osoba vezanih uz tematiku vlastitog porijekla, iznova gradeći iz pjesme u pjesmu vlastiti, fluktuirajući identitet, koji se od ishodišta neprestance mijenja u prostoru i vremenu, ali istovremeno se kreće po pravilnim putanjama životnih ciklusa. Polazeći tako od vlastitih iskustava iz djetinjstva, porodice ili zavičaja, ona govori i o općim, a toliko suvremenim iskustvima kao što su izbjeglištvo, u opreci s bijegom, rat ili smrt. Njome Monika Herceg, možemo to već sada reći, zauzima čvrste i istaknute koordinate u suvremenom hrvatskom pjesničkom korpusu.
Slađan Lipovec

70,00 Kn 63,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

R/IN ARCHITECTURAL ENCHIRIDION IN THE AGE OF VIRALITY

The edition coincides with the exhibition WO/MAN UNDER THE UMBRELLA by the group of authors (Rosa Rogina, Ida Blažičko, Armor Gutirrez Rives, François Vahé, Krešimir Rogina) with guests (Anna Popelka, Momoyo Kaijima, Yoshiharu Tsukamoto, Alexander Brodsky) in the Montenegrin Pavilion (concept EMERGING RESILIENCE, curator Sonja Radović Jelovac, commissioner Dušan Vuksanović) at the 2018 Venice Architecture Biennale on the theme FREESPACE set by artistic directors Yvonne Farrell and Shelley McNamara.

Knjiga je na engleskom jeziku.

99,00 Kn 89,10 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Bernardijeva soba

Egzistencija je svakako ono najlepše u Bernardijevoj sobi. Naime, lik protagoniste i pripovedača Pište Petrovića je ono što ovaj roman čini tako posebnim, tako jedinstvenim. Njegova odluka o tome da ne učestvuje u životu, njegov odlazak i napuštanje svega materijalnog iako je materijalnim opčinjen (nameštaj, automobili), njegova spremnost da se suoči sa sopstvenom ništavnošću, njegovo kajanje što je možda u jednom trenutku sa-učestvovao u jednoj mogućoj smrti, zatim njegov jezik koji je jednako nemoćan kao i njegova polnost, na koncu njegovo nesnalaženje u stvarnosti i čekanje na izbavljenje koje stiže u vidu majke, sve je to ono što nepogrešivo podseća na Kafku, no to je i jedna dosledna filozofija kakva se retko viđa u savremenom romanu u Srbiji, ali i u regionu.
Vladimir Arsenić

110,00 Kn 99,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu

Knjiga Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu autorice Viki Jakaša

Borić uspješno objedinjava odlike znanstveno utemeljenog diskursa s populariziranjem iznimno kompleksne i slojevite teme. Dodamo li tome i nužnost edukativnog djelovanja koje u okolnostima poput naših, gdje je graditeljska baština nerijetko prepuštena najrazličitijim oblicima devastiranja, postaje aktualnije nego ikada, očito je da ciljevi znatno prelaze okvire detaljne inventarizacije graditeljske baštine i povijesno-umjetničke analize stila. Klasicistička i ranohistoricistička arhitektura Zagreba bila je predmet brojnih istraživanja dokumentiranih relevantnom znanstvenom i stručnom literaturom. Između ostalih, izdvajaju se analize opusa pojedinih graditelja u knjigama Lelje Dobronić Bartol Felbinger i graditelji njegova doba te Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova te studije Ive Maroevića, Aleksandera Lasla, Olge Maruševski, Snješke Knežević i drugih koji se bave pojedinim segmentima arhitekture i urbanizma unutar „dugog“ 19. stoljeća. Oslanjajući se na dosege prethodnih studija na području povijesti, politike, gospodarstva, intelektualne i kulturne povijesti, ali i teorijske analize stila 19. stoljeća, knjiga donosi prvi sustavni i cjeloviti prikaz pojava objedinjenih sintagmom klasicizma i ranog historicizma u zagrebačkoj arhitekturi. Rasvjetljavajući razdoblje od kraja 18. do kasnih šezdesetih godina 19. stoljeća, knjiga donosi nove zaključke o posebnostima stilskih dominanti, nerijetko fluidnim kronološkim granicama te transferima kulturnih utjecaja locirajući Zagreb s obzirom na središta srednjoeuropske kulture.

Jasna Galjer

299,00 Kn 269,10 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Otvaranje i zatvaranje usta

Ernst Jandl sinonim je za eksperimentalnu modernu poeziju. Evo kako se svrstava sam Jandl: Na pitanje u koji bi me pjesnički pravac valjalo ubrojiti ne mogu odgovoriti, osim ako se kao odgovor proizvoljno ne prihvati ‘ni u jedan’ ili ‘u moj’. Uvjeren sam da je razvoj, otkrivanje ili iznalaženje novog načina pjesništva danas neophodno, neophodnije nego u doba u kojem su pojmovi ‘razvoj’, ‘otkrivanje’, ‘iznalaženje’ i ‘nov’ manje vrijedili. Valja pozdraviti to što danas ima pjesnika koji uz sposobnost da stvore takve nove načine pjevanja posjeduju potrebu za redom što im dopušta da traže imena vrste za nove pjesničke tvorbe. Tako su nađena i iskušana imena ‘konkretna poezija’, ‘konstelacije’, ‘vizualni tekstovi’ i drugo, ili se govori posve općenito o ‘eksperimentalnom pjesništvu’. Rado preuzimam ta imena čim se uspijem snaći s njima da bih mislio i govorio o vlastitim i tuđim radovima. Meni samom uspjelo je samo jednom – 1857. – za niz vlastitih tekstova naći pomalo originalno ime – ‘govorna pjesma’ – koje je karakteriziralo time označene proizvode. (…)

Međutim pišući i izvodeći svoje govorne i glasovne pjesme, zatim pjesme u propalom i gastarbajterskom jeziku, Jandl je svaki put iskazivao poeziju. Njegova Frankfurtska predavanja nisu samo izlaganje vlastite poetike i pokazivanje učinaka, nisu pismo namjere i interpretacije rezultata. Ona sama proširena su Jandlova pjesma važna za povijest poetika i povijest pjesništva druge polovice dvadesetog stoljeća.

Truda Stamać

110,00 Kn 99,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Nestanak Josefa Mengelea

U romanu Nestanak Josefa Mengelea Olivier Guez detaljno pripovijeda poslijeratno potucanje odurnog liječnika iz Auschwitza po Južnoj Americi. […] Odurnog, dakle, tipa, ali i krajnje bijednog. Pod Guezovim se perom on pojavljuje kao gad koji misli samo na vlastite interese. Pratimo ga od dolaska u peronističku Argentinu 1949, preko kratke epizode u Paragvaju, pa sve do Brazila, gdje umire 1979. U njegovu se pisanju osjeća da je bio na mjestima kojima je njegov antijunak prošao. Baš kao što se osjeća da je na tu temu mnogo pročitao. Ideja mu je bila raskrinkati mitove koji prate takve pop figure zla. U tome je itekako uspio.
Grégoire Leménager, Le Nouvvel Observateur
Ovaj je roman apsolutno sjajan. […] Olivier Guez doista izvrsno dočarava tog tipa koji gotovo da izaziva samilost. Velik je izazov opisati takvu vrst monstruma koji, nakon što je bio anđeo smrti u Auschwitzu, postaje najbanalniji mediokritet.
Jean-Christophe Buisson, Le Figaro
Moja su se istraživanja uvijek bavila onime što se zbivalo nakon Drugog svjetskog rata. Dosad su me ponajviše zanimale žrtve, pa se primjerice u jednoj knjizi bavim nemogućnosti povratka njemačkih Židova u Njemačku. Htio sam prijeći na drugu stranu i propitati psihu krivaca. Banalnost zla, kao što je govorila Hannah Arendt. Naime, nacisti nisu bili, kao što želimo vjerovati jer nas to umiruje, šačica ludih sadista i psihopata. Riječ je ponajprije o veoma prosječnim i banalnim ljudima, koji su bili karike sustava koji je prihvatila većina jednog naroda: upravo to nas najviše oneskopojava.
Olivier Guez, u razgovoru sa Doan Bui, Le Nouvel Observateur

120,00 Kn 108,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu

Ocean do neba

Dan je kao stvoren za plovidbu.

Finn živi pored mora i more živi pored njega. Svaki pogled kroz prozor podsjetnik je na priče koje mu je pričao djed o mjestu gdje ocean susreće nebo. Gdje kitovi i meduze lebde, a ptice i dvorci plutaju.

Finnova djeda više nema, no Finn zna savršen način da ga se prisjeti i oda mu počast. Sagradit će svoj vlastiti brod i otploviti u potragu za tim magičnim mjestom.

A kada stigne, možda, samo možda pronaći će nešto što nije ni znao da traži.

110,00 Kn 99,00 Kn
Brzi pregled
Dodaj u košaricu