Jurić Davor

Davor Jurić rođen je 1971. u Zagrebu. Dobar dio djetinjstva proveo je u Bujama u Istri. Po povratku u Zagreb i nakon rutinskog školovanja, studirao je pravo.  Metropola mu je prva zbirka poezije.

Jovičić Nataša

27/02/2017

Karuza Senko

27/02/2017