Biografija

Slika

Badiou Alain

Alain Badiou (1937) francuski je filozof i osnivač Filozofskog fakulteta na Sveučilištu u Parizu zajedno s Gillesom Deleuzeom, Michelom Foucaultom i Jean-Francoisom Lyotardom. Bio je i još uvijek je izrazito politički aktivan. Napisao je nekolicinu filozofskih djela, političkih eseja, tekstova o književnosti i kazalištu, kritičkih eseja te pamfleta.