Biografija

Slika

Baricco Alessandro

Alessandro Baricco talijanski je romanopisac, dramatičar, književni kritičar, novinar i esejist. Napisao je pet romana, dva kazališna teksta i dvije knjige eseja. Prevođen je na više svjetskih jezika. Njegovi novinski članci objavljeni su pod nazivom Barnum, Barnum 2 i Next.