Biografija

Slika

Frankl Amela

Amela Frankl rođena je u Zagrebu 1963. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.
Od 1989. do 1995. bila je na studijskom boravku u Kölnu.