Biografija

Slika

Saggio Antonino

Antonino Saggio arhitekt je i profesor na talijanskom Sveučilištu Sapienza u Rimu. Među njegovim objavljenim djelima su: Giuseppe Terragni. Vita e Opere (Laterza), Architettura e Modernità. Dal Bauhaus a la Rivoluzione Informatica (Carocci). Pokretač je i glavni urednik edicije „IT Revolution in Architecture“ za izdavača Edilstampa, koju na engleskom jeziku objavljuje Birkhäuser. Godine 2007. napisao je The Instrument of Caravaggio (Kappa and ITool).