Biografija

Slika

Vujić Antun

1945

Antun Vujić (Dubrovnik, 1945) leksikograf je, političar i publicist. Gimnaziju završio u Rijeci, diplomirao filozofiju i sociologiju te doktorirao iz filozofije znanosti u Zagrebu (1985). Kao student bio je urednik kulture u Studentskom listu; bio je pokretač (1968) i glavni urednik Omladinskoga tjednika te direktor Centra za kulturnu djelatnost omladine u Zagrebu. Aktivan u Hrvatskom proljeću 1971. 1972. podnio je ostavku na sve javne funkcije. U Leksikografskom zavodu isprva je bio referent, zatim urednik za društvene i humanističke znanosti; napisao je više stotina članaka u različitim zavodskim edicijama. Od 2012. glavni je ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Koncem 1989, bio je osnivač i predsjednik Socijaldemokratske stranke Hrvatske; (1994) bio predsjednik Savjeta SDP-a. Biran za zastupnika u četirima sazivima Hrvatskoga sabora (1995–2011); ministar kulture RH 2000–03. Pokretač je i glavni urednik Hrvatskoga leksikona (1996/97; državna nagrada za znanost), Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga (2005/09) te Proleksis enciklopedije (2012; prva online opća enciklopedija u Hrvatskoj). Uz mnogobrojne članke, rasprave i intervjue objavio je i više knjiga: Otvorena znanost i otvoreno društvo (1987), Otvorena kultura (2003), Hrvatska i ljevica, prilog socijaldemokratskom gledištu (2014; nagrada Miko Tripalo za znanstveno-publicističko djelo), Acta lexicographica, prema znanstvenom utemeljenju enciklopedijske leksikografije (2015). Autor je i književnih priloga (Kolo, Riječi, Književna republika i dr.). U povodu njegove sedamdesete obljetnice u Književnoj republici (5–8/2016) objavljeni su prilozi desetero autora iz različitih područja u kojima je djelovao.