Biografija

Slika

Pagano Emmanuelle

1969

Emmanuelle Pagano (Rodez, Francuska; 1969) do rujna 2012. radi kao profesorica likovne umjetnosti, nakon čega napušta školu i potpuno se posvećuje pisanju. Studirala je umjetnost, smjer film i audiovizualne umjetnosti. Nekoliko stručnih radova posvetila je temi tijela u Pasolinijevim filmovima. Djela su joj prevođena na talijanski, njemački, mađarski, bugarski, češki i španjolski. Za roman Adolescenti trogloditi (Meandar Media, 2014) dobila je Europsku nagradu za književnost 2009. Godinu dana boravila je u prestižnoj rezidenciji za pisce Villa Médicis u Rimu. Živi u Francuskoj, u pokrajini Ardèche.
Objavila je zbirku proznih fragmenata Nouons-nous (P.O.L., 2013); novelu Un Renard à mains nues (P.O.L., 2012); romane: L'Absence d'oiseaux d'eau (P.O.L. 2010; Gallimard, 2011); Les Mains gamines (P.O.L., 2008), Les Adolescents Troglodytes (P.O.L., 2007), Le Tiroir à cheveux (P.O.L., 2005), Pas devant les gens (La Martinière, 2004) i dr.