Biografija

Slika

Petreski Hristo

1957

Hristo Petreski (Kruševo, Makedonija, 1957). Profesor je na Sveučilištu ESRA u Skoplju. Objavio više od pedeset knjiga. Piše poeziju, prozu, kritiku i eseje. Dobitnik značajnih državnih i međunarodnih nagrada: Ivo Andrić, Gogolj, Aco Šopov, Racinovo priznanje.