Biografija

Slika

Galjer Jasna

Jasna Galjer diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za povijest umjetnosti istog fakulteta magistrirala je i doktorirala s temama iz područja povijesti likovne kritike. Radi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, gdje je voditeljica zbirke dizajna i arhitekture. Ima zvanje muzejskog savjetnika. Autorica je više studijskih i monografskih izložbi. Objavljuje u stručnoj periodici, dnevnom, tjednom i revijalnom tisku, posebno o temama iz područja povijesti i suvremene produkcije dizajna i arhitekture te likovne kritike. Surađivala je na autorskim prilozima u programima HRT-a. Od 1991. suradnica je Instituta za povijest umjetnosti. Sudjelovala na više stručnih i znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, vodila seriju tribina na temu dizajna i ideologije u Institutu otvoreno društvo Hrvatska. Za sudjelovanje u rekonstrukciji izložbe Hrvatski salon 1898 kao članica autorskog tima dobila je Nagradu grada Zagreba za 1998. godinu. Članica uredništva časopisa Život umjetnosti 1996-1998 i časopisa Informatica Museologica 1996-1998. Članica hrvatske sekcije AICA-e (od 1994) i Hrvatskog novinarskog društva (od 1993). Tekst objavljen u knjizi Likovna kritika u Hrvatskoj 1868-1951 za tisak je neznatno izmijenjena verzija disertacije obranjene 1999. godine.