Biografija

Slika

Gržinić Marina

1958

Marina Gržinić (Rijeka, 1958) doktorirala je filozofiju i bavi se teorijom i kritikom umjetnosti, kulture i novih medija. Intenzivno objavljuje u Sloveniji i inozemstvu. Objavila je više od stotinu različitih tekstova iz područja novih medija, umjetnosti i kulture. Zaposlena je kao istraživačica na Filozofskom institutu Znanstveno istraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u Ljubljani. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim simpozijima i konferencijama. Vodila je Galeriju Studentskog kulturnog centra u Ljubljani, a danas djeluje kao slobodna kustosica i intelektualna aktivistica. Organizatorica je mnogih autorskih izložbi, i multimedijalnih projekata (Međunarodnog video festivala1989, projekta Slovenske Atene 1990, Ratnog Sarajeva u Ljubljani 1994. itd.) Od 1982. bavi se video umjetnošću i dobitnica je više međunarodnih nagrada za umjetničku video produkciju. S Alešom Erjavcem napisala je knjigu Ljubljana Ljubljana. Umjetnost i kultura osamdesetih (1991). Objavila je knjigu Rekonstruirana fikcija. Novi mediji, (video) umjetnost, postsocijalizam i retroavangarda (Teorija, politika, estetika) (1997). Kasnije je napisala još knjiga: U redu za virtualni kruh (Meandar, 1998), Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu (2005), Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije te nekoliko drugih.