Biografija

Slika

Chiziane Paulina

1955

Paulina Chiziane (Manjacaze, 4. lipnja 1955), piše romane i kratke priče. Studirala je lingvistiku na Sveučilištu Eduarda Mondlanea u Maputu, ali nije diplomirala. Rođena je u protestantskoj obitelji koja se iz Gaze preselila u glavni grad Maputo (tada Lourenco Marques) u njezinu ranom djetinjstvu. Kod kuće je govorila jezike chopi i ronga. U mladosti je aktivno sudjelovala u političkom pokretu Frelimo (Front za oslobođenje Mozambika), no prestaje se baviti politikom te se posvećuje pisanju i objavljivanju svojih djela. Prvu knjigu, Balada de amor ao vento objavila je 1990. i tako postala prva Mozambičanka koja je objavila roman. Kasnije slijede Ventos do Apocalipse i O Sétimo Juramento. Njezina su djela prouzročila polemičke rasprave o socijalnim temama poput poligamije. Za roman Niketche: priča o poligamiji (Niketche: uma história de poligamia) dobila je nagradu Jose Craveirinha 2003. Pisanje Pauline Chiziane često se definira kao političko i feminističko. No njoj je pisanje način da izrazi teškoće s kojima se susreće žena suočena s heterogenošću mozambičkih kulturnih tradicija te novo uspostavljenoga pravnog i administrativnog sustava. U romanu Niketche: priča o poligamiji (Zagreb, 2013) opisuje mozambički jug kao kraj u kojem dominira patrijarhalna kultura, dok sjever oblikuje tradicija matrijarhata. Njezina pozornost usmjerena je na socijalne teme vezane uz ženska prava i interese kao što su monogamija i poligamija, ali i na subjektivne i intimne odnose muškarca i žene. Paulina Chiziane ističe da, u skladu s tradicijom svoje zemlje, smatra kako priča priče, a ne piše romane. Ostala djela su: O Alegre Canto da Perdiz (2008), As Andorinhas (2009), Na mão de Deus (2013) i Por Quem Vibram os Tambores do Além (2013).