Biografija

Slika

Rem Paula

Paula Rem rođena je 1995. godine u Osijeku, a studira komunikologiju, mediologiju i hebrejski jezik na Bečkom sveučilištu. Godine 2002. izradila je strip-predložak za predstavu "Pobuna junakinja" Dječjeg kazališta u Osijeku. Za objavljene prozne knjige dobitnica je američke ASSIST nagrade za područje kreativnog pisanja 2012. Školujući se u američkom gradu Ashevilleu, također je povremeno objavljivala članke u novinama Ashnoca. U Književnoj reviji 2015. objavljen joj je dio romana "U ime kapitala". Za rukopis je dobila poticaj Ministarstva kulture RH.