Biografija

Slika

Bukovac Slađana

1971

Slađana Bukovac (Glina, 1971), gimnaziju završila u Sarajevu. Diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Stalno je zaposlena na Hrvatskoj televiziji, najprije u redakciji kulture informativnog programa, zatim u redakciji kulture. Objavljivala tekstove u kulturnoj periodici (Libra, Godine nove, Zarez, Kontura). Za časopis Op.a. pisala dokumentarnu prozu pod nazivom Portreti (jedan od tih tekstova, Jebeš zemlju bez vukova ponovno objavljen na duplerici Novog lista). U studenom 2001, dva mjeseca nakon rujanskih napada na Ameriku, sudjelovala u Parizu u stvaranju časopisa o arapskoj književnosti. Fragmenti Putnika nagrađenog Slavićem i Kiklopom za debitantsku knjigu, objavljeni su u engleskom prijevodu u časopisu Pontes. Za pjesničku zbirku Nijedan pauk nije savršen nominirana je za Kiklopa za poeziju.