Biografija

Slika

Manojlović Sonja

15. ožujka 1948

Sonja Manojlović (Zagreb, 15. ožujka 1948) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je filozofiju i komparativnu književnost. Pjesme su joj uvrštavane u antologije, nagrađivane (zadnja nagrada je Goranov vijenac 2016. za pjesnički opus i ukupan prinos hrvatskoj književnosti) i prevedene na dvadesetak jezika.
Objavila je knjige pjesama: Tako prolazi tijelo (1965), Davnog stranca ljubeći (1968), Sarabanda (1969), Jedan espresso za Mariju (1977), Civilne pjesme, (1982), Babuška (1987), Njen izlog darova (1999), Vješturkov tanac (2001), Upoznaj Lilit (dva izdanja: 2002. i 2003), Čovječica (2005), Hod na rukama (2010), A sa šest labradora na more putovat ću (2012) te knjigu proze Mama, ja sam don Juan (1978). U suradnji sa Sašom Šekoranjom izdala je knjige pjesama i crteža: Pjesme i crteži (2008), Daj naslov (2013) i Dobri za sve (2016).