Biografija

Slika

Lončar Vitomira

1959

Vitomira Lončar (Zagreb, 1959), glumica, producentica, osnivačica i ravnateljica kazališta Mala scena, znanstvenica. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirala glumu na AKF i TV. Certificirana TQ Proffesional trenerica, a završila je još desetak edukacija u području kulturnog menadžmenta te strateškog planiranja. Odigrala šezdesetak uloga u kazalištu, na filmu i televiziji za koje je nagrađivana brojnim nagradama. Za iznimne zasluge u kulturi odlikovana Redom Danice sa likom Marka Marulića. Producirala je sedamdesetak predstava i događanja, osnivačica Mreže neovisnih kazališta u RH. Radila kao Research Fellow na University Royal Holloway u London, UK, a sudjeluje u SWAN Innovation projektu kao Senior Research Advisor. Producirala međunarodne projekte: Borges (Filipini), Ifdentity (Španjolska) te Superheroj praizveden u Nacionalnom kazalištu u Seulu, Koreja.
Surađuje s ADU u Zagrebu, a od 2008. je u zvanju docentice. Objavljuje znanstvene i stručne radove u zemlji, na primjer Kazališna tranzicija u Hrvatskoj (2013), i inozemstvu.