Biografija

Slika

Kramarić Zlatko

1956

Zlatko Kramarić (Osijek, 1956) redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i veleposlanik Republike Hrvatske u Makedoniji. Jedan je od vodećih hrvatskih makedonista, a područja njegova znanstvenog interesa su makedonska književnost i kultura, teorija književnosti i kulturalna antropologija. Objavio je niz znanstvenih studija među kojima izdvajamo: Novi experimentum macedonicum (1987), Uvod u naratologiju (1989), Makedonske teme i dileme (1991), Diskurs razlike (1995), Idenititet, tekst, nacija (2009) i Politika, kultura, identitet (2013) u koautorstvu s Angelinom Banović-Markovskom. Dobitnik je nagrade Kosta Racin 2012. za makedonsko izdanje knjige Identitet, tekst nacija, 2013. nagrade Goceva misao za makedonsko izdanje knjige Politika, kultura, identitet, a 2014. nagrade MANU Zlatna medalja Blaže Koneski za promicanje makedonske kulture, jezika i književnosti izvan granica Makedonije. Knjiga Jugoslavenska ideja u kontekstu postkolonijalne kritike (2014) njegovo je najnovije djelo.