Gulin Stjepan

Stjepan Gulin rođen je 28. zrilvoća miseca 1943. godine u Šibeniku. Studij prava završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu a zatim je položio ispit za srednješkolskog profesora privrednog prava. Živi u Zagrebu. Objavio: Kovine (Sveučilišna naklada Liber, biblioteka Razlog, Zagreb, 1978), Istovjetne pjesme (Školske novine, Zagreb, 1987), Protutijekovi (Mladost, Zagreb, 1988), Ljubavne pjesme (Matica hrvatska, Šibenik, 1992), Riječi (Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 1995), Mozartissimo (Matica hrvatska i Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 1998), Nitko ne griješi ako šuti (Naklada MD, Zagreb, 2003) i Svete nesanice (Matica hrvatska, Zagreb i ogranak Matice hrvatske, Šibenik, 2003). Četiri njegova teksta (Ti minuti sporo teču, Sve ti sritno bilo, Galeb i Funcutica) pjevaju šibenske klape Šibenik i Maslina.

Gržinić Marina

27/02/2017

Herceg Ivan

27/02/2017