Hodžić Zuvdija

Zuvdija Hodžić rođen je 1944. u Gusinju. Završio je Filološki fakultet. Pored romana Gusinjska godina i Davidova zvijezda, objavio je knjigu poezije Na prvom konaku, knjigu pripovijedaka Gluva zvona i knjigu putopisa i reportaža Jedan dan života. Član je Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Imao je više izložbi crteža i grafika. Objavio je i knjigu zapisa i crteža Podgoricom starom.

Herceg Ivan

27/02/2017

Hrovat Boris B.

27/02/2017