Predstavljanje knjige Renate Jambrešić Kirin “Korice od kamfora”

Meandarmedia vas poziva na predstavljanje knjige
Renate Jambrešić Kirin “Korice od kamfora”

Pozivnica Kirin

Sa(n)jam knjige u Istri: Predstavljanje knjige “Prinčevski otoci” Joachima Sartoriusa

08/12/2015

Poezija u dvorištu – pjesnikinja Irena Matijašević

08/12/2015