Predstavljanje “Korica od kamfora” na Kliofestu

Pozivamo vas na Kliofest u srijedu, 11. svibnja 2016 na predstavljanje knjige
Renate Jambrešić Kirin: Korice od kamfora

 renata kliofest1

Dragan Velikić: Islednik - Hrvatska turneja! Split, Zagreb, Osijek

06/05/2016

Poezija u dvorištu – pjesnik Vladimir Kopicl

06/05/2016