Profaca Maja

Maja Profaca diplomirala je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2008. godine doktorirala filozofiju. Objavila je knjigu Subjekt, nasilje i prava na kontingenciju, Hrvatsko filozofsko društvo, 2009, koja je bila njezina doktorska disertacija. Surađuje s Trećim programom Hrvatskog radija, kulturnim i znanstvenim časopisima, u kojima objavljuje recenzije knjiga, znanstvene članke i eseje.

Nancy Jean-Luc

27/02/2017

Lela B. Njatin

27/02/2017