Back Cover
Sadržaj

Kultura i trauma

Autor analizira ulogu jezika, imena, diskursa, traume, moći, otpora, Drugih, društvenih normi i konvencija, kolektivnog pamćenja, stigmi, stereotipa… kao neizostavnih elemenata u tvorbi identiteta. Dakle, jedan od elemenata koji autor uzima u obzir je jezik –  jezikom se identitet oblikuje, jezikom se i stigmatizira i ugnjetava, ali se i otvaraju novi prostori za identitetne tvorbe. Jezik je važan jer sadrži informacije o odnosima moći i privilegijama u društvu i ujedno ima performativnu moć kojom konstruira identitet.

 Kristina Peternai Andrić

Osim što je znanstveno utemeljena, knjiga je zanimljiva i poticajna i stoga što se spoznaje, teze, zaključci iznose ne samo iz perspektive znanstvenika nego i iz perspektive književnog kritičara, čitatelja, diplomata i političara, aktera u društveno-političkim zbivanjima proteklih desetljeća, pa se u izlaganje nužno upliće i autorovo osobno iskustvo. Smatram to značajnim doprinosom ovoj temi, možda čak i svojevrsnom taktikom da se znanost popularizira, jer se tako u tekst uvlači i čitatelja koji ne pripada nužno užoj struci (makedonističkoj, /književno/znanstvenoj, humanističkoj).

Ivica Baković

98,00 kn

SKU: 9789533342573 Kategorije: ,