Sadržaj

Tema: časopis za knjigu 3/4 2010

Intervju:

Ivana Simić Bodrožić
Tonči Valentić
Armano Jeričević

Iz sadržaja:

Alek Popov: Misija London

Giorgio Agamben: Parodija

Esad Babačić: Terorist

Vladimir Kopicl: Epohalni blues nad panonskim morem

Miloš Ðurdević: Imperativ emancipacije i ljubavna poezija

Marina Šur Puhlovski: U plagijatu nema nikoga

Jelena Milinković: Kriza periodike loša je za književnost

Christopher Merrill: Stvari skrivenog Boga

28,00 kn

SKU: 9771334646004 Kategorija: