U časopisu “Manuskripte” predstavljena poezija Branka Čegeca

Predstavljanje novoga broja časopisa Manuskripte (broj 195) održano je 29. ožujka 2012. u Schauspielhaus Graz.
Čitali su Fabjan Hafner, Roland Steiner, a glumica Birgit Stöger čitala je pjesme Branka Čegeca u prijevodu Alide Bremer.
Sadržaj broja 195 na http://www.manuskripte.at/

Hrvatski pjesnici u američkom časopisu

09/02/2012

Goranov vijenac za hrvatskog Bukowskog Stjepana Gulina

09/02/2012