Biografija

Slika

Barzon Furio

1972

Furio Barzon (Venecija, 1972) jedan je od urednika architecture.it, arhitektonske web stranice i slobodnog tematskog pretraživača. Na 7. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji predstavio je interaktivno djelo Bien-nale pARCH Corner. Jedan je od pokretača časopisa archi_ve_s, priređivač izložbe terra.trema, kao i idejni začetnik skupine CCPeace, koja se zalaže za izgradnju Komunikacijskog centra za mir, interaktivnog virtualnog svijeta. U izdanju Meandar Medije: Ciriška povelja (2008).